Nic Shots

Nic shots to add to your favorite E-Liquids!